کارگروه اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده

سيد محسن سجاد اظهارداشت: حجاب و عفاف و حجاب تنها مختص بانوان نيست و در قرآن هم تفكيكي بين زن و مرد در اين موضوع وجود ندارد.

23 تیر 1400