دوره آموزشی

دوره آموزشی بلاکچین
بلاکچین

ظهور و رشد روزافزون فناوری بلاکچین و فراگیری ارزهای دیجیتال ) (مانند بیت کوین) به عنوان اولین کاربرد عمومی این فناوری، موجب شده است تا ابهامات متعددی برای استفاده از آن در زمینه های دیگر منجمله تمرکززدایی فعالیتها مطرح شود.

27 شهریور 1400