اطلاعیه

اطلاعیه کارگروه تسهیل در خصوص رفع موانع تولید

واحدهای تولیدی که در راستای اجرای طرح های سرمایه گذاری و یا تولید خود با یکی از دستگاه های اجرایی یا بانک های استان دچار مشکل شده اند به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء در نظام مالی کشور می توانند از طریق سامانه ستاد تسهیل به آدرس https://tashil.stsm.ir درخواست خود را ثبت و از طریق دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موضوع را پیگیری تا اقدامات لازم جهت رفع مشکلات آن ها صورت پذیرد

تماس با ما

نقشه سایت

انتقادات و پیشنهادات

استانداری اصفهان

صفحه نخست