شرح وظایف

شرح وظایف دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری:

۱- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری نشست های منطقه ای استان با استان های کشورهای همسایه,با رویکردهای اقتصادی و بازرگانی و توسعه منطقه ای با هماهنگی سایر واحدها و دستگاه های ذیربط در راستای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.
۲- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش های اقتصادی در امور سرمایه گذاری, اشتغال, تولید و بهره وری از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط در قالب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.
۳-پیگیری مسایل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاران از طریق سایر سازمان ها.
۴- شناسایی تنگناهای موجود در فرایند سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران,بخصوص در مناطق محروم با همکاری دستگاه های اجرایی.
۵- نظارت بر روند سرمایه گذاری خارجی با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان.
۶-ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه های ذیربط در زمینه تشکیل نمایشگاه های برون مرزی با رویکرد جذب سرمایه گذاری خارجی
۷- انجام هماهنگی های لازم بین واحدهای خدمات رسان سرمایه گذاری و دستگاه های ذیربط استان
۸- نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی در سطح استان در راستای قوانین و مقررات مربوط.
۹- تسهیل در ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری و وحدن رویه در ارایه خدمات و پردازش آمار و اطلاعات در استان.
۱۰- هماهنگی در امر صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران در استان.
۱۱- همکاری در مطالعه, بررسی و پیگیری اظهارنظر در خصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای دارای وضعیت بحرانی و انعکاس آن به دستگاه های ذیربط.
۱۲-همکاری برای تنظیم پیش نویس طرح ها,نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و واحدهای دارای وضعیت بحرانی در استان.
۱۳- اخذ و بررسی گزارش های تحلیلی از وضعیت بازار کار(اشتغال,تولید و بهره وری) بر اساس گزارشات مدون ملی و سازمان برنامه و بودجه استان و ارایه پیشنهادات لازم به شوراها و کمیسیون های ذیربط در استان
۱۴- نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه تخصصی اشتغال استان و ارایه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات اجرایی و پیگیری مصوبات آن.
۱۵- هماهنگی با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذیربط جهت تشکیل شورای هماهنگی بانک های استان و بررسی و نظارت بر عملکرد انها در بحث تسهیلات.
۱۶- هماهنگی و پیگیری مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در سطح استان.
۱۷-نظارت بر اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور.