معرفی دفتر

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری پس از ابلاغ تشکیلات تفضیلی استانداری اصفهان در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۵ با شرح وظایف مرتبط و با هدف برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در امور سرمایه گذاری,اشتغال,تولید و بهره وری و …. از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط در قالب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد.