سامانه اداره کل پدافند غیرعامل استان

سامانه در حال راه اندازی می باشد و به زودی لینک آن در درسترس خواهد بود