چهارشنبه 5 آبان 1400
04:56:52
روستایی

وظایف دفتر امور روستایی و شوراها

شرح وظایف دفتر امور روستایی استانداری در سطح استان اصفهان

 • مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها استان.
 • همکاری با واحد های ذی ربط در وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در روستاها .
 • بررسی طرح های عمرانی روستاها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد باهمکاری دفتر فنی استانداری.
 • اقدام در مورد راهنمایی شورای اسلامی ده و واحدهای عمران روستایی به منظور پیشرفت برنامه های عمرانی با استفاده از خود یاری و مشارکت مردم .
 • نظارت بر برنامه ها ی عمرانی و گزارش گیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات ، قوانین و مقررات و پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم عند اللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاههای اجرایی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی .
 • هماهنگی با دستگاههای مربوطه در تدوین طرح های توسعه اقتصادی بر اساس استعدادهای مناطق ، به منظور توسعه سرمایه گذاری علی الخصوص در زمینه گردشگری ، صنایع کوچک و تبدیلی وصنایع مرتبط با بخش کشاورزی .
 • انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاههای مربوطه ، بانک ها وموسسات مالی به منظور پرداخت کمک های فنی و اعتباری ، تسهیلات قرض الحسنه و وام های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی وتهیه گزارش عملکرد اقدامات اشاره شده .
 • همکاری با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذیربط و واحدهای تخصصی در استانداری به منظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرای عملیاتی : 1- ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها 2- فعال سازی تشکل های مردمی و خیرین و بخش خصوصی درزمینه انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و اجرای پروژ ه های عمرانی و طرح های اشتغال زا در مناطق روستایی ، رشد وتوسعه کار آفرینی و ایجادمشاغل جدید از طریق انجام آموزش های مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای هر منطقه 3- رفع نیازهای آموزشی در زمینه دینی ، تربیتی ، علمی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی در روستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانات مورد نیاز جهت تقویت روحیه خود باوری ، خود اتکایی و عزت نفس در روستاییان .
 • توسعه خدمات بهداشت عمومی در سطح روستاها با همکاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوطه به توسعه بیمه های سلامت ، تامین اجتماعی و سایر خدمات بیمه ای در روستاهای استان .
 • نظارت بر اقدامات دستگاههای متولی حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی روستاها در چهارچوب قوانین موجود.
 • نظارت بر واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط در زمینه اجرایی طرح های به سازی و نوسازی ساختار کالبدی محیط و مقاوم سازی مسکن روستایی و اجرای طرح های مصوب روستایی.
 • تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غیر مترقبه و ارائه به اداره کل مدیریت بحران جهت تخصیص اعتبارات لازم .
 • بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری و همکاری با واحدهای ذی ربط در نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاریهای استان.
 • برنامه ریزی وپیگیری در خصوص تشکیل دهیاریها بر اساس قوانین و مقررات مربط با کمک و همکاری فرمانداری ها و بخشداری های استان .
 • ابلاغ قوانین و دستور العمل های مربوط به دهیاریها به فرمانداران و واحدهای استانی دستگاههای اجرایی .
 • پیگیری تهیه طرح های روستایی با کمک دهیاران و تصویب مراجع ذی ربط استانی .
 • ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستایی به فرمانداران و بخشداریها و دهیاریها .
 • پشتیبانی در زمینه تامین و تجهیز دهیاریها و هماهنگی های لازم دراین زمینه با واحدهای استانی دستگاهای اجرایی و پیگیری تامین ماشین آلات عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای ذی ربط.
 • همکاری با واحدهای مسول در بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاری و شورای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تایید و ابلاغ برای اجرا.
 • همکاری با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و واحدهای ذی ربط در استانداری به منظور تهیه بانکهای اطلاعاتی ، جمع آوری اطلاعات وتنظیم گزارشات مرتبط باتغییرات شاخص های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و زیر بنایی روستاها ی استان و کنترول مستمر تغییرات این شاخص ها و به روز رسانی بانک اطلاعات دهیاریها و شورای های اسلامی روستا.