چهارشنبه 5 آبان 1400
05:24:24
روستایی

معرفی مدیر کل

۱– مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: علی رحمانی

تلفن محل کار: ۳۲۲۲۳۳۸۶ فکس: ۳۲۲۲۳۳۸۶
۲- شرح وظایف:

۱- پیگیری، تخصیص، جذب و توزیع کلیه اعتبارات روستایی

۲- ارسال اطلاعات اعتبارات واریز شده به دهیاری‌ها

۳- پیگیری و نظارت بر اعتبارات تخصیصی به دهیاری‌ها از جمله اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده

۴- پیگیری ساختار سازمانی دهیاری‌های استان

۵- تعداد دهیاری راه‌اندازی شده به نسبت کل دهیاری‌های دارای مجوز

۶- تعداد دهیاری سطح استان

۷- تعیین درجه پیشنهادی دهیاری‌های استان

۸- شناسایی روستاهای مستعد تأسیس دهیاری

۹- نظارت بر روند اداری استخدامی و تنظیم قراردادهای دهیاران

۱۰- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایای دهیاران مسئولین مالی و فنی

۱۱- تائید بودجه دهیاری‌ها

۱۲- راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی

۱۳- نظارت بر روند تهیه و اجرای طرح‌های هادی و عمرانی در روستاها

۱۴- تصویب طرح‌ها و انتخاب سرمایه‌گذاران پروژه‌های روستایی استان

۱۵- نظارت و ساماندهی امور اداری و استخدامی دهیاری‌ها

۱۶- تائید حسابرسی دهیاری‌ها

۱۷- تأمین و تجهیز ماشین‌آلات دهیاری‌ها

۱۸- تائید عوارض محلی مصوب شوراهای بخش

۱۹- نظارت بر حسابرسی دهیاری‌ها- در استان

۲۰- همکاری در توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحدهای مربوطه در خصوص پوشش

۲۱- ابلاغ دستورالعمل‌های مالی، اعتباری، اداری، عمرانی، خدماتی در راستای دهیاران و شوراهای روستاهای استان

۲۲- بررسی و اظهارنظر در مورد مصوبات شورای اسلامی روستاها در قالب کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی روستاها

۲۳- همکاری با واحدهای ذیربط در وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی در تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت‌های طرح‌های عمرانی در روستاها

۲۴- برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص وظایف محوله فرمانداری‌ها بخشداری‌ها در حوزه روستایی

۲۵- انجام مطالعه تحقیق و تشکیل کمیته به‌منظور تثبیت جمعیت روستایی همچنین تلاش در جهت مهاجرت معکوس

۲۶- پیگیری شناسه ملی دهیاری‌ها و شوراها اسلامی

۲۷- پیگیری تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی

۲۸- پیگیری سامانه اعتبارات

۲۹- تکمیل سامانه آمارنامه

۳۰- به‌روزرسانی آمار پروانه‌های دهیاری

۳۱- به‌روزرسانی وضعیت ساختمان دهیاری

۳۲- پیگیری سامانه، سامد

۳۳- پیگیری نظام دهیاری‌ها و بانک جامع اطلاعات دهیاری‌های استان

۳۴- پیگیری سامانه جامع مالی دهیاری‌ها (مجد)

۳۵- پیگیری سامانه اتوماسیون اداری دهیاری‌ها

۳۶- پیگیری سامانه‌های ثبت بودجه،

۳۷- سامانه پیگیری شکایات (بازرسی)

۳۸- پیگیری سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی‌های کشور

۳۹- شناسایی نقاط لایه پسماند

۴۰- شناسایی نقاط ایل راه‌ها عشایر و پیگیری اعتبارات و امور عمرانی مربوطه

۴۱- شناسایی و جانمایی لایه‌های استان (نقاط روستایی) سامانه اطلاعات GIS

۴۲- بازرسی و بازدید دوره‌ای پروژه‌های عمرانی روستاها و قراردادهای عمرانی

۴۳- بازدید و بازرسی دوره‌ای پروژه‌ها از محل تسهیلات روستایی

۴۴- پیگیری امور مربوط به هیأت‌های اندیشه‌ورز

۴۵- پیگیری جشنواره‌ها دهیاری‌های برگزیده

۴۶- برگزاری نشست‌های تخصصی با عنوان توسعه اقتصادی و عمرانی

۴۷- راهبری شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها بازدید و تهیه گزارش

۴۸- برگزاری نشست‌های مشورتی در سطح محلی با حضور دهیاران بخشداران و فرمانداران استان

۴۹- ارسال مطالب و خبر برای ماهنامه آموزشی دهیاران

۵۰- نوآوری و خلاقیت در پیشبرد امور دهیاری (طرح‌ها و پیشنهادات ارسالی)

۵۱- منشور حقوق شهروندی ارائه گزارش از برنامه و اقدامات دهیاری‌ها

۵۲- تشکیل کارگروه تخصصی دهیاران

۵۳- پیگیری و هماهنگی کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست

۵۴- پیگیری استقرار سامانه پرداخت الکترونیک در دهیاری‌ها

۵۵- ساماندهی و جذب نیروهای امریه اختصاصی به حوزه روستایی

۵۶- پیگیری و تأمین هزینه‌های آموزش نیروهای وظیفه

۵۷- جذب امریه برای پایگاه آتش‌نشانی

۵۸- وضعیت بیمه نیروهای وظیفه در پایگاه آتش‌نشانی

۵۹- همکاری با واحدهای ذیربط و سایر دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع نیازهای آموزشی، دینی، تربیتی، علمی و فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در روستاها

۶۰- نظارت و پیگیری جهت رسیدگی به تخلفات دهیاران

۶۱- نظارت و پیگیری جهت رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی روستاها

۶۲- نظارت و پیگیری جهت رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش

۶۳- نظارت و پیگیری جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان دهیاری‌ها

۶۴- نظارت بر اجرای طرح‌های هادی روستایی در استان

۶۵- هماهنگی و پیگیری تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی و امور فنی ساخت‌وسازهای روستایی

۶۶- نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی در سطح روستاها

۶۷- مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تأسیسات و تسهیلات رفاهی به‌منظور شناخت و تعیین نیازهای و خدماتی روستاهای استان

۶۸- پیگیری سامانه سجاد (سامانه ثبت خسارات سیل)

۶۹- نظارت بر پایگاه‌های مدیریت بحران در سطح روستاها (دهیار مدیر بحران در روستا)

۷۰- ثبت حوادث پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی

۷۱- مدیریت بحران درزمان وقوع بحران و حوادث

۷۲- ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه در سطح روستاها برای تخصیص اعتبار

۷۳- همکاری و مساعدت با سرمایه‌گذاران جهت اخذ تسهیلات روستایی به‌منظور ایجاد و گسترش اشتغال روستایی

۷۴- پیگیری و نظارت بر پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت‌ها و مناطق روستایی

۷۵- همکاری در جهت تدوین طرح‌های توسعه اقتصادی بر اساس استعدادهای مناطق روستایی

۷۶- همکاری با دستگاه‌های اجرایی در تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم اجرای پروژه‌ای عمرانی و طرح‌های اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و رشد و توسعه کارآفرینی و ایجاد مشاغل جدید

۷۷- همکاری در جهت تدوین طرح‌های توسعه اقتصادی به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زمینه گردشگری

۷۸- پیگیری و معرفی دهیاری‌ها جهت دریافت تسهیلات از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌منظور ایجاد طرح‌های درامد زا و اشتغال‌زایی در روستاها *۱۶

۷۹- اجرای طرح‌های گردشگری روستایی

۸۰- ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها

۸۱- نظارت بر عملکرد شرکت تعاونی دهیاری‌ها استان و شرکت‌های وابسته

۸۲- ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستاها

۸۳- ارزیابی عملکرد شوراهای بخش

۸۴- رسیدگی و پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات مردمی از دهیاری‌های استان

۸۵- رسیدگی و پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات مردمی از شوراهای اسلامی روستاهای استان

۸۶- آموزش دهیاران و شوراهای اسلامی باهدف آشنایی با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

۸۷- آموزش دهیاران و شوراهای اسلامی باهدف آشنایی با مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

۸۸- آموزش پرسنل دهیاری‌ها (مسئولین مالی و فنی)

۸۹- برنامه‌ریزی سفرهای آموزشی دهیاران و پرسنل دهیاری‌ها

۹۰- پیگیری امور شورای پژوهش روستایی استان

۹۱- پیگیری طرح‌ها و ایده‌های روستایی مصوب شورای پژوهش

۹۲- تشکیل کارگروه تخصصی پژوهش

۹۳- پیگیری امور شورای راهبردی جمعیت استان و کارگروه‌ها

۹۴- پیگیری و هماهنگی و نظارت بر امور اتحادیه شرکت تعاونی دهیاری‌های استان

۹۵- پاسخگویی به استعلامات حقوقی مرتبط با حوزه امور روستایی و دهیاری‌ها

۹۶- نشست‌های ملی مدیران

۹۷- مراوده و تعاملات مدیریتی

۹۸- رعایت شئونات حاکم بر جلسات مشترک

۹۹- پیگیری و نظارت امور نرم‌افزاری و فناوری اطلاعات

۱۰۰- نظارت و پیگیری برنامه‌های ملی روستایی

۱۰۱- نظارت و پیگیری برنامه‌های روز ملی روستا

۱۰۲- نظارت و پیگیری نمایشگاه توانمندی روستایی کشوری و استانی و شهرستانی

۱۰۳- پیگیری برنامه پنج‌ساله دهیاری‌های استان

۱۰۴- کارشناس هماهنگی و پیگیری

۱۰۵- نظارت عالیه بر پروژه‌های روستایی

۱۰۶- پیگیری و نظارت بر نیروهای شبکه نظارت پروژه‌های روستایی

۱۰۷- پیگیری امور شغلی مربوط به پرسنل دفتر

۱۰۸- دبیر جلسات و پیگیری مصوبات

۱۰۹- پیگیری آخرین اخبار دفتر و بارگذاری درسایت دفتر

۱۱۰- سایر مور محوله و ارجاعات از طرف مدیریت

۱۱۱- حسابرسی شوراهای اسلامی بخش

۱۱۲- پیگیری امور قرآنی و خانه‌های قرانی

۱۱۳- پیگیری امور فرهنگی و میراث ناملموس روستایی

۱۱۴- پیگیری امور گردشگری و روستاهای هدف گردشگری

۱۱۵- گروه کاری گردشگری روستایی (کارگروه گردشگری)

۱۱۶- پیگیری امور بیمه‌ای اجتماعی روستائیان و عشایر

۱۱۷- انجام امور مربوط به دبیرخانه هیأت انضباطی کارکنان دهیاری‌ها