چهارشنبه 5 آبان 1400
04:27:08
روستایی

شرح وظایف

به نام خدا

۱– مشخصات فردی :

 

 

نام و نام خانوادگی: علی رحمانی

تلفن محل کار: ۳۲۲۲۳۳۸۶ فکس: ۳۲۲۲۳۳۸۶
۲- شرح وظایف:

۱- پیگیری، تخصیص، جذب و توزیع کلیه اعتبارات روستایی

۲- ارسال اطلاعات اعتبارات واریز شده به دهیاری‌ها

۳- پیگیری و نظارت بر اعتبارات تخصیصی به دهیاری‌ها از جمله اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده

۴- پیگیری ساختار سازمانی دهیاری‌های استان

۵- تعداد دهیاری راه‌اندازی شده به نسبت کل دهیاری‌های دارای مجوز

۶- تعداد دهیاری سطح استان

۷- تعیین درجه پیشنهادی دهیاری‌های استان

۸- شناسایی روستاهای مستعد تأسیس دهیاری

۹- نظارت بر روند اداری استخدامی و تنظیم قراردادهای دهیاران

۱۰- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایای دهیاران مسئولین مالی و فنی

۱۱- تائید بودجه دهیاری‌ها

۱۲- راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی

۱۳- نظارت بر روند تهیه و اجرای طرح‌های هادی و عمرانی در روستاها

۱۴- تصویب طرح‌ها و انتخاب سرمایه‌گذاران پروژه‌های روستایی استان

۱۵- نظارت و ساماندهی امور اداری و استخدامی دهیاری‌ها

۱۶- تائید حسابرسی دهیاری‌ها

۱۷- تأمین و تجهیز ماشین‌آلات دهیاری‌ها

۱۸- تائید عوارض محلی مصوب شوراهای بخش

۱۹- نظارت بر حسابرسی دهیاری‌ها- در استان

۲۰- همکاری در توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحدهای مربوطه در خصوص پوشش

۲۱- ابلاغ دستورالعمل‌های مالی، اعتباری، اداری، عمرانی، خدماتی در راستای دهیاران و شوراهای روستاهای استان

۲۲- بررسی و اظهارنظر در مورد مصوبات شورای اسلامی روستاها در قالب کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی روستاها

۲۳- همکاری با واحدهای ذیربط در وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی در تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت‌های طرح‌های عمرانی در روستاها

۲۴- برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص وظایف محوله فرمانداری‌ها بخشداری‌ها در حوزه روستایی

۲۵- انجام مطالعه تحقیق و تشکیل کمیته به‌منظور تثبیت جمعیت روستایی همچنین تلاش در جهت مهاجرت معکوس

۲۶- پیگیری شناسه ملی دهیاری‌ها و شوراها اسلامی

۲۷- پیگیری تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی

۲۸- پیگیری سامانه اعتبارات

۲۹- تکمیل سامانه آمارنامه

۳۰- به‌روزرسانی آمار پروانه‌های دهیاری

۳۱- به‌روزرسانی وضعیت ساختمان دهیاری

۳۲- پیگیری سامانه، سامد

۳۳- پیگیری نظام دهیاری‌ها و بانک جامع اطلاعات دهیاری‌های استان

۳۴- پیگیری سامانه جامع مالی دهیاری‌ها (مجد)

۳۵- پیگیری سامانه اتوماسیون اداری دهیاری‌ها

۳۶- پیگیری سامانه‌های ثبت بودجه،

۳۷- سامانه پیگیری شکایات (بازرسی)

۳۸- پیگیری سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی‌های کشور

۳۹- شناسایی نقاط لایه پسماند

۴۰- شناسایی نقاط ایل راه‌ها عشایر و پیگیری اعتبارات و امور عمرانی مربوطه

۴۱- شناسایی و جانمایی لایه‌های استان (نقاط روستایی) سامانه اطلاعات GIS

۴۲- بازرسی و بازدید دوره‌ای پروژه‌های عمرانی روستاها و قراردادهای عمرانی

۴۳- بازدید و بازرسی دوره‌ای پروژه‌ها از محل تسهیلات روستایی

۴۴- پیگیری امور مربوط به هیأت‌های اندیشه‌ورز

۴۵- پیگیری جشنواره‌ها دهیاری‌های برگزیده

۴۶- برگزاری نشست‌های تخصصی با عنوان توسعه اقتصادی و عمرانی

۴۷- راهبری شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها بازدید و تهیه گزارش

۴۸- برگزاری نشست‌های مشورتی در سطح محلی با حضور دهیاران بخشداران و فرمانداران استان

۴۹- ارسال مطالب و خبر برای ماهنامه آموزشی دهیاران

۵۰- نوآوری و خلاقیت در پیشبرد امور دهیاری (طرح‌ها و پیشنهادات ارسالی)

۵۱- منشور حقوق شهروندی ارائه گزارش از برنامه و اقدامات دهیاری‌ها

۵۲- تشکیل کارگروه تخصصی دهیاران

۵۳- پیگیری و هماهنگی کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست

۵۴- پیگیری استقرار سامانه پرداخت الکترونیک در دهیاری‌ها

۵۵- ساماندهی و جذب نیروهای امریه اختصاصی به حوزه روستایی

۵۶- پیگیری و تأمین هزینه‌های آموزش نیروهای وظیفه

۵۷- جذب امریه برای پایگاه آتش‌نشانی

۵۸- وضعیت بیمه نیروهای وظیفه در پایگاه آتش‌نشانی

۵۹- همکاری با واحدهای ذیربط و سایر دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع نیازهای آموزشی، دینی، تربیتی، علمی و فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در روستاها

۶۰- نظارت و پیگیری جهت رسیدگی به تخلفات دهیاران

۶۱- نظارت و پیگیری جهت رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای اسلامی روستاها

۶۲- نظارت و پیگیری جهت رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش

۶۳- نظارت و پیگیری جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان دهیاری‌ها

۶۴- نظارت بر اجرای طرح‌های هادی روستایی در استان

۶۵- هماهنگی و پیگیری تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی و امور فنی ساخت‌وسازهای روستایی

۶۶- نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی در سطح روستاها

۶۷- مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تأسیسات و تسهیلات رفاهی به‌منظور شناخت و تعیین نیازهای و خدماتی روستاهای استان

۶۸- پیگیری سامانه سجاد (سامانه ثبت خسارات سیل)

۶۹- نظارت بر پایگاه‌های مدیریت بحران در سطح روستاها (دهیار مدیر بحران در روستا)

۷۰- ثبت حوادث پایگاه‌های آتش‌نشانی روستایی

۷۱- مدیریت بحران درزمان وقوع بحران و حوادث

۷۲- ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه در سطح روستاها برای تخصیص اعتبار

۷۳- همکاری و مساعدت با سرمایه‌گذاران جهت اخذ تسهیلات روستایی به‌منظور ایجاد و گسترش اشتغال روستایی

۷۴- پیگیری و نظارت بر پروژه ارتقای تولید و توسعه اشتغال پایدار در دشت‌ها و مناطق روستایی

۷۵- همکاری در جهت تدوین طرح‌های توسعه اقتصادی بر اساس استعدادهای مناطق روستایی

۷۶- همکاری با دستگاه‌های اجرایی در تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم اجرای پروژه‌ای عمرانی و طرح‌های اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و رشد و توسعه کارآفرینی و ایجاد مشاغل جدید

۷۷- همکاری در جهت تدوین طرح‌های توسعه اقتصادی به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زمینه گردشگری

۷۸- پیگیری و معرفی دهیاری‌ها جهت دریافت تسهیلات از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌منظور ایجاد طرح‌های درامد زا و اشتغال‌زایی در روستاها *۱۶

۷۹- اجرای طرح‌های گردشگری روستایی

۸۰- ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها

۸۱- نظارت بر عملکرد شرکت تعاونی دهیاری‌ها استان و شرکت‌های وابسته

۸۲- ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستاها

۸۳- ارزیابی عملکرد شوراهای بخش

۸۴- رسیدگی و پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات مردمی از دهیاری‌های استان

۸۵- رسیدگی و پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات مردمی از شوراهای اسلامی روستاهای استان

۸۶- آموزش دهیاران و شوراهای اسلامی باهدف آشنایی با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

۸۷- آموزش دهیاران و شوراهای اسلامی باهدف آشنایی با مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

۸۸- آموزش پرسنل دهیاری‌ها (مسئولین مالی و فنی)

۸۹- برنامه‌ریزی سفرهای آموزشی دهیاران و پرسنل دهیاری‌ها

۹۰- پیگیری امور شورای پژوهش روستایی استان

۹۱- پیگیری طرح‌ها و ایده‌های روستایی مصوب شورای پژوهش

۹۲- تشکیل کارگروه تخصصی پژوهش

۹۳- پیگیری امور شورای راهبردی جمعیت استان و کارگروه‌ها

۹۴- پیگیری و هماهنگی و نظارت بر امور اتحادیه شرکت تعاونی دهیاری‌های استان

۹۵- پاسخگویی به استعلامات حقوقی مرتبط با حوزه امور روستایی و دهیاری‌ها

۹۶- نشست‌های ملی مدیران

۹۷- مراوده و تعاملات مدیریتی

۹۸- رعایت شئونات حاکم بر جلسات مشترک

۹۹- پیگیری و نظارت امور نرم‌افزاری و فناوری اطلاعات

۱۰۰- نظارت و پیگیری برنامه‌های ملی روستایی

۱۰۱- نظارت و پیگیری برنامه‌های روز ملی روستا

۱۰۲- نظارت و پیگیری نمایشگاه توانمندی روستایی کشوری و استانی و شهرستانی

۱۰۳- پیگیری برنامه پنج‌ساله دهیاری‌های استان

۱۰۴- کارشناس هماهنگی و پیگیری

۱۰۵- نظارت عالیه بر پروژه‌های روستایی

۱۰۶- پیگیری و نظارت بر نیروهای شبکه نظارت پروژه‌های روستایی

۱۰۷- پیگیری امور شغلی مربوط به پرسنل دفتر

۱۰۸- دبیر جلسات و پیگیری مصوبات

۱۰۹- پیگیری آخرین اخبار دفتر و بارگذاری درسایت دفتر

۱۱۰- سایر مور محوله و ارجاعات از طرف مدیریت

۱۱۱- حسابرسی شوراهای اسلامی بخش

۱۱۲- پیگیری امور قرآنی و خانه‌های قرانی

۱۱۳- پیگیری امور فرهنگی و میراث ناملموس روستایی

۱۱۴- پیگیری امور گردشگری و روستاهای هدف گردشگری

۱۱۵- گروه کاری گردشگری روستایی (کارگروه گردشگری)

۱۱۶- پیگیری امور بیمه‌ای اجتماعی روستائیان و عشایر

۱۱۷- انجام امور مربوط به دبیرخانه هیأت انضباطی کارکنان دهیاری‌ها

برچسب ها :
مطالب مشابه

علی قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این نشست بر ضرورت توانمندسازی روستانشینان تاکید کرد و گفت: ۲۷ دستگاه اجرایی و خدمات‌رسان در حوزه امور روستایی فعال هستند. وی افزود: به رغم اقدامات بسیار خوبی که در روستاها انجام شده است، عدم برنامه ریزی صحیح برای ایجاد اشتغال پایدار و تامین […]

25 مهر 1400
استخدامی

آزمون جذب ۳۲ نفر از داوطلبان رشته‌های شغلی اداری، فنی و مالی دهیاری‌های شهرستان‌های نجف‌آباد، تیران و کرون، فریدن و چادگان در روز جمعه سوم بهمن‌ماه درمحل دانشگاه پیام نور شهرستان نجف‌آباد توسط اتحادیه شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها با همکاری دانشگاه پیام نور استان برگزار گردید.

25 مهر 1400
معاون امور دهیاریها

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، علی قربانی با بیان مطلب فوق در جمع مسئولان شهرستان نطنز که به منظور بررسی وضعیت عمران روستایی این شهرستان تشکیل شده بود، خواستار برنامه ریزی به منظور  بهره مندی دهیاری ها از جذب این تسهیلات خبر داد. وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۶۰ […]

25 مهر 1400
اطلاعیه استخدامی

دفتر امور روستایی استان اصفهان در نظر دارد به‌منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دهیاری‌ها از طریق آزمون، مصاحبه تخصصی، ارزیابی توانمندی‌های فردی و گزینش بر اساس قانون کار به‌کارگیری نماید.   دفتر امور روستایی استان اصفهان در نظر دارد به‌منظور جذب و به‌ کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها به استناد آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور […]

25 مهر 1400
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *