معرفی همکاران دفتر

علی اصغر ذاکری هرندی
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان
غفار عرب
معاون  امور شهری دفتر امور شهری و شوراها
سید ابوالفضل موسوی
معاون امور شوراهای دفتر امور شهری و شوراها
منیژه ناظریان
رئیس دفتر
عباس ذبیجیان
کارشناس دفتر
مجتبی دستجردی
مدیر گروه دفتر امور شهری
بهروز شاه محمدی
کارشناس پدافند غیر عامل ، مدیریت بحران و آتش نشانی

حسین مسیحا

کارشناس حقوقی
حمید زهرایی
حسابدار
مرتضی جوانمردی
کارشناس مالی و بودجه
خانم مریم سعیدی
کارشناس ارزش افزوده
 
مجتبی منتظرین
رئیس گروه امور شوراها
خبازیان
کارشناس امور شوراها
کارشناس امور شوراها
خانم زهرا سعیدی
کارشناس امور شوراها
علیرضا نوری
کارشناس استخدامی
فهیمه فرهادی
کارشناس استخدامی
مرضیه بغلانی
کارشناس امور اداری استخدامی