سه شنبه 16 آذر 1400
18:37:19
تشریفات

شرح وظايف اداره كل تشريفات

وظایف سازمانی:

۱. برنامه ریزی، هماهنگی،‌ مديريت و نظارت بر کليه امور تشريفاتي، برنامه هاي سفر هياتهاي ميهمان خارجي و داخلي رده دار در بازديد از جاذبه هاي فرهنگي، تاريخي، معنوي،‌ صنعتي و گردشگري استان با دستور استاندار

۲- برنامه ریزی و هماهنگی کليه امور تشريفاتي سفر استاندار و يا معاونين استاندار براي حضور در رويدادها و اجلاسهاي بين المللي داخلي و خارجي

۳- نظار ت بر انجام کلیه امور ترجمه متون دریافتی از کشورهاي خارجي و سفرا و ترجمه همزمان ملاقاتهاي هياتها و رويدادهاي علمي،‌ فرهنگي، ورزشي و غيره و مديريت به کارگيري مترجمين و راهنمايان ويژه تشريفات

۴- برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص مکاتبات مربوط به قراردادهاي خواهرخواندگي و ساير تفاهم نامه هاي بين المللي بين اصفهان و ساير کشورها با هماهنگي وزارت کشور و وزارت امور خارجه

۵- برنامه ریزی و هماهنگی کليه ملاقاتها و رويدادهاي رسمي هيات هاي خارجي با استاندار و ساير مقامات استان

۶- هماهنگی و صدور مجوز تردد از پاویون دولت در فرودگاه برای ميهمانان خارجي و داخلي رده دار استان با دستور استاندار

۷- انجام تمهیدات به منظور تهیه مقدمات اجرای برنامه هاي تشريفات بر حسب مناسبتهاي مختلف بين المللي

۸- هماهنگی و تعامل با وزارت امور خارجه به منظور برقراری ارتباط بین المللي با ساير کشورها از طريق وزارت کشور

۹- تهیه گزارش نهایی از انجام سفر هياتهاي ميهمان خارجي و انعکاس گزارش به مراجع ذيربط

۱۰- تهیه بیوگرافی از ميهمانان خارجي و تهيه گزارش براي مقامات مسئول

۱۱- برقراری تماس با وزارتخانه ها،‌ موسسات و ارگانهای دولتی به منظور هماهنگي و تنظيم برنامه هاي مربوط به امور تشريفات و ملاقاتها، کنفرانسها، سمينارها و نظاير آن با دستور استاندار

۱۲- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در زمينه هاي مربوط به روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي و بازرگاني ايران با کشورهاي جهان

۱۳- انجام اقدامات به منظور فراهم ساختن کمکهای فنی، مشورتی و آموزشي جهت دستگاه هاي ذيربط

۱۴- جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات جهت تدوین پیش نويس مقدماتي قراردادها و موافقت نامه ها و اطلاعات در چارچوب وظايف مربوطه