اخبار دفاتر

آمار بازدید:

جلسه کمیسیون ماده ۵

در تاریخ 1400/07/04کمیسیون ماده ۵ و گروه کاری تلفیق زیربنایی با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ، اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، پرونده های شهرهای اردستان و شاپورآباد رسیدگی گردید.

آمار بازدید:

جلسه کمیسیون ماده ۵

در تاریخ 1400/06/30کمیسیون ماده ۵ با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ، اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، پرونده های شهر فولادشهر رسیدگی گردید.

آمار بازدید:

جلسه کمیسیون ماده ۵

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) : در تاریخ 1400/05/06کمیسیون ماده ۵ با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ، اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، پرونده های شهرهای ابریشم , خمینی شهر […]

آمار بازدید:

جلسه کمیسیون ماده ۵

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/14کمیسیون ماده ۵ با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ، اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، موارد مرتبط با شهرهای اصفهان و رضوانشهر رسیدگی گردید.