درباره دفتر

اهم وظایف دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

۱-تهیه و پیگیری تصویب طرح های هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و تغییرات بعدی آنها و نظارت بر اجرای آنها.

۲-انجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی مغایرت های طرح های هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت.

۳-نظارت عالیه بر روند اجرای تهیه طرح های جامع وتفضیلی و طرح های توسعه شهری.

۴- شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۵.

۵-انجام امور محوله در اجرای بندهای ب و ه ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات موضوع ترک تشریفات مناقصات دستگاه های اجرایی که دارای اعتبارات استانی می باشند.

۶-انجام امور دبیرخانه ای هیات رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات در استان.

۷-ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی استان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و بررسی اختلافات میان آنها در چارچوب وظایف شورای فنی استان و تصمیم گیری در این خصوص.

۸- نظارت عالیه بر تهیه و تعیین محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها.

۹-نظارت عالیه بر شهرداری ها و دهیاری های استان در اجرای طرح و پروژه های شهرسازی ، عمرانی و تفکیک اراضی و ارایه راهنمایی های لازم در مطابقت کامل با طرح های مصوب شهری و روستایی.

۱۰- مطالعه و بررسی لازم به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.

۱۱- اظهار نظر در مورد واگذاری توافقات پیرامون املاک و اراضی شهری و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها.

۱۲-هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب ، برق ، فاضلاب ، گاز و مخابرات در صورت نیاز.

۱۳-همکاری در تهیه ضوابط و معیارهای فنی و نظارت عالیه بر تطبیق موازین در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب مصوبات شورای فنی استان.

۱۴-عضویت و شرکت در جلسات کمیته ها ، کارگروه ها و کمیسیون های مرتبط بر اساس آیین نامه ها و قوانین موجود که دفتر فنی می بایست در آن شرکت نماید.

۱۵-انجام امور محوله در کمیته کارشناسی هیات ۴ نفره استان موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

۱۶- تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اجرای قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعمل های منبعث از آن.

۱۷-شرکت در جلسات و انجام امور محوله در خصوص کارگروه تخصصی ذیربط امور زیربنایی و شهرسازی استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های کارشناسی مربوط آن.

۱۸- بررسی عملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی در استان های مشمول موضوع مصوبه سال ۱۳۹۳ هیات وزیران.

۱۹-بررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری ها از طریق اعمال ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب.

۲۰-همکاری در پیگیری امور مربوط به مشکلات مسکن مهر ، مسکن اجتماعی و اخذ گزارش های لازم از دبیرخانه حسب مورد موضوع کارگروه مسکن مصوبه ۱۳۸۵ هیات وزیران.

۲۱-شرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله به منظور جلوگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی ناشی از منابع آب و خاک ، گرد و غبار ، مصرف سموم شیمیایی ، حفظ و بهره برداری پایدار از تالاب ها ، منابع طبیعی و … و تعامل با سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان در این خصوص.

۲۲- نظارت بر تهیه و تصویب و اجرای طرح های جداسازی آب شرب از فضای سبز.

۲۳- عضویت در کمیسیون تصویب و تغییرات طرح های هادی روستایی موضوع بند ف ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه.

۲۴- انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان.

۲۵- انجام هماهنگی های لازم بین امور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و برون شهری.

۲۶- ارایه مشورت های لازم و انجام کارشناسی های امور حمل و نقل و ترافیک و شرکت در جلسات ، کمیسیون ها ، کمیته ها و شوراهای مرتبط استان.

۲۷-اجرای مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ( موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شورای عالی مصوب ۱۳۷۴/۰۷/۰۲ هیات وزیران )

۲۸- پیگیری امور مربوط به هماهنگی و پیگیری ستاد مناسب سازی و تسهیل تردد معلولین جسمی حرکتی.

۲۹- هماهنگی امور مربوط به کمیسیون ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( واگذاری اراضی به دستگاه های دولتی خارج از محدوده )