طرح تفصیلی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از تصویب طرح تفصیلی شهر دُرچه از توابع شهرستان خمینی شهر در غرب اصفهان خبر داد.

10 خرداد 1400