کمیسیون ماده ۵ -نشست گروه کاری تلفیق زیربنایی

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) : در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹کمیسیون ماده ۵ و نشست گروه کاری تلفیق زیربنایی با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ، اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، موارد […]

10 خرداد 1400