کمیسیون ماده 5 – گروه کاری تلفیق زیربنایی

کمیسیون ماده ۵ و نشست گروه کاری تلفیق زیربنایی با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری ، اعضای کمیسیون و مدعوین تشکیل و بر اساس دستور کار جلسه ، موارد مرتبط با شهر درچه رسیدگی گردید.

9 مرداد 1400