اخبار بخشداری

اخبار معاونت

سفرهای شهرستانی استاندار ، معاونین و مسئولین

معرفی خمینی شهر

تاریخ ماربین یا مهرین و مهربین، سده و خمینی‏‌شهر‏ فعلی به عارضه طبیعی معروف به کوه آتشگاه و تاسیس بنای روی آن و تغییر و تحولات بعدی در ‏این محدوده مرتبط است.  باورها و اسناد حاکی از این است که روزگاری شهر مهربین در این منطقه بوده است.‏ اسامی ‏آبادی‏های ماربین در منابع مختلف قدیم و جدید با‏ اند‏کی تفاوت آورده شده است. با گذشت زمان مجموعه این آبادی‏‌ها بلوک هفتم اصفهان و سپس دهستان و از سال ۱۳۲۶ بخش ماربین به مرکزیت سده خوانده می‏شدند. در سال ۱۳۳۷ سده به همایونشهر تغییر نام داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخش ماربین ‏تبدیل به فرمانداری و نام خمینی‌‏شهر برای آن برگزیده شد. اما چند سال بعد تعدادی از ۵۸ آبادی ماربین به اصفهان الحاق شد و تعداد دیگری در شهرستان خمینی‌‏شهر ماندند. هسته اولیه شهر را سه روستای نزدیک به هم به نام‌های «فروشان»، «خوزان» و «ورنوسفادران» تشکیل می‏‌دهند که در زمانی به همین علت «سده» نامیده می‌‏شدند. اکنون شهرستان خمینی‏‌شهر مرکز آن شهر خمینی‌‏شهر و شهرهای درچه، کوشک، اصغرآباد و روستاهای تیرانچی و قلعه‌امیریه از توابع آن هستند.

طول و عرض جغرافیایی شهر خمینی‌شهر

طول شرقی عرض شمالی ارتفاع از سطح دریا (متر) فاصله از اصفهان
۵۱ درجه و ۳۱ دقیقه ۳۲ درجه و ۴۱ دقیقه ۱۵۹۵ ۱۲ کیلومتر شمال‌غربی اصفهان

مأخذ: معاونت شهرسازی شهرداری خمینی‌شهر

نقشه موقعیت همسایگان شهرستان خمینی‌شهر

جمعیت شهری و روستایی شهرستان خمینی شهر در سال ۱۳۹۵

وضعیت سکونت عنوان جمعیت
شهری جمع شهری ۳۱۵۰۵۲
خمینی شهر ۲۴۷۱۲۸
اصغرآباد ۶۸۷۶
درچه ۴۷۸۰۰
کوشک ۱۳۲۴۸
روستایی جمع روستایی ۴۶۷۵
آبادی چاه چراغ ۴۳
آبادی قلعه امیریه ۱۵۱۰
آبادی تیرانچی ۳۱۲۲

خمینی شهر         درچه          کوشک          اصغرآباد

حدود چهارگانه محدوده و حریم شهرداری خمینی‌شهر      

حدود چهارگانه شهر
شمال کوه‌های سید محمد
شرق مناطق ۲ و ۹ و ۱۱ اصفهان
جنوب بلوار الغدیر و شهر درچه و حریم قلعه امیریه
غرب حریم روستایی شهر اصغرآباد – کوشک و تیرانچی

مأخذ: معاونت شهرسازی شهرداری خمینی‌شهر

شهر خمینی‌شهر، درچه، کوشک و اصغرآباد در شهرستان خمینی‌شهر

منطقه حدود چهارگانه
۱ شمال بلوار دانشگاه صنعتی
شرق خیابان ماربین (لوله ۱۴۰۰)
جنوب بلوار الغدیر
غرب بلوار امیرکبیر، خیابان امام جنوبی، خیابان امام شمالی
۲ شمال بلوار جمهوری، میدان نماز، خیابان دکتر ابوالبرکات
شرق بلوار امیرکبیر، خیابان امام جنوبی امام شمالی، بلوار مطهری
جنوب بلوار الغدیر
غرب کانال آب اصغرآباد
۳ شمال بلوار آزادگان
شرق مناطق ۲ و ۹ و ۱۱ اصفهان
جنوب خیابان آتشگاه
غرب خیابان ماربین (لوله ۱۴۰۰)
۴ شمال خط الرأس کوه
شرق فلکه استقلال
جنوب خیابان آزادگان – بلوار جمهوری اسلامی – ابوالبرکات
غرب جاده کمربندی خمینی‌شهر

مأخذ: معاونت شهرسازی شهرداری خمینی‌شهر

میز خدمات الکترونیک


Skip to content