1

عکس ها

آیین تکریم و معارفه استاندار اصفهان

حضور و ادای احترام وزیر کشور در گلزار شهدای اصفهان – ۱۹ مهر ۱۴۰۰

 

حضور و ادای احترام وزیر کشور در گلزار شهدای اصفهان – ۱۹ مهر ۱۴۰۰

 

دیدارار دکتر مرتضوی استاندار اصفهان با خانواده شهید کاظمی

آیین تکریم و معارفه استاندار اصفهان

آیین تکریم و معارفه استاندار اصفهان

آیین تکریم و معارفه استاندار اصفهان

توضیحات عکس در این قسمت قرار میگیرد

آیین تکریم و معارفه استاندار اصفهان

آیین تکریم و معارفه استاندار اصفهان

آیین تکریم و معارفه استاندار اصفهان

آیین تکریم و معارفه استاندار اصفهان