شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۰۵:۲۶

آغاز بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان/ مقصد، شهرستان اردستان

بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان در قالب کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان به مقصد شهرستان اردستان ساعات ابتدایی صبح امروز ۱۵ تیرماه آغاز شد.

بیستمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان در قالب کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان به مقصد شهرستان اردستان ساعات ابتدایی صبح امروز ۱۵ تیرماه آغاز شد.

۱۵ تیر ۱۴۰۲