سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۱۲:۲۱

آغاز بیست و یکمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان/مقصد شهرستان هرند

کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان، در بیست و یکمین سفر خود به شهرستان هرند رسید.

کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان، در بیست و یکمین سفر خود به شهرستان هرند رسید.

۲۹ تیر ۱۴۰۲