جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۱۰:۰۸:۴۳

آغاز سیزدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان؛ مقصد شهرستان فریدن

سیزدهمین سفر شهرستانی، استاندار اصفهان به همراه معاونین و مدیران استانی به شهرستان فریدن کلید خورد.

سیزدهمین سفر شهرستانی، استاندار اصفهان به همراه معاونین و مدیران استانی به شهرستان فریدن کلید خورد.

۶ مهر ۱۴۰۱