یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۰۷:۱۴:۵۶

آغاز عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در شهر نطنز

با حضور استاندار اصفهان عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن با مساحت ۱۱ هکتار در شهر نطنز آغاز شد.

با حضور استاندار اصفهان عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن با مساحت ۱۱ هکتار در شهر نطنز آغاز شد.

۲۴ آذر ۱۴۰۱