چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۲۲:۰۶

آغاز هجدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان از ساعات ابتدایی بامداد امروز در لنجان

کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان، در هجدهمین سفر شهرستانی خود، صبح امروز ۱۱ خردادماه به شهرستان لنجان رسید.

کاروان خدمت دولت مردمی در استان اصفهان، در هجدهمین سفر شهرستانی خود، صبح امروز ۱۱ خردادماه به شهرستان لنجان رسید.

۱۱ خرداد ۱۴۰۲