پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۲۰:۱۸:۵۵

آغاز چهاردهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان؛ مقصد شهرستان فریدونشهر

‹‹کاروان خدمت دولت مردمی›› با حضور استاندار اصفهان وارد شهرستان فریدونشهر شد.

‹‹کاروان خدمت دولت مردمی›› با حضور استاندار اصفهان وارد شهرستان فریدونشهر شد.

۲۰ مهر ۱۴۰۱