شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۰۳:۱۵

آیین واگذاری ناوگان حمل و نقل عمومی شهری، ماشین آلات و تجهیزات به شهرداری های استان اصفهان برگزارشد

آیین واگذاری ناوگان حمل و نقل عمومی شهری، ماشین آلات و تجهیزات به شهرداری های استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار شد.

آیین واگذاری ناوگان حمل و نقل عمومی شهری، ماشین آلات و تجهیزات به شهرداری های استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار شد.

۲۰ دی ۱۴۰۱