جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۰۳:۴۷

آیین واگذاری ۱۰۰۲ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان با حضور استاندار اصفهان برگزار شد

با حضور استاندار اصفهان و به صورت ویدیو کنفرانس با دستور ریاست جمهوری، آیین واگذاری ۱۰۰۲ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان اصفهان برگزار شد.

با حضور استاندار اصفهان و به صورت ویدیو کنفرانس با دستور ریاست جمهوری، آیین واگذاری ۱۰۰۲ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان اصفهان برگزار شد.

۱۴ اسفند ۱۴۰۱