جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۴۴:۰۳

اجازه نمی دهیم مصوبات سفرهای شهرستانی مورد غفلت قرار بگیرند

استاندار اصفهان با تاکید بر پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی گفت: هیچ مصوبه ای از سفرهای شهرستانی روی میز مسئولان و مدیران استان کنار نخواهد رفت.

استاندار اصفهان با تاکید بر پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی گفت: هیچ مصوبه ای از سفرهای شهرستانی روی میز مسئولان و مدیران استان کنار نخواهد رفت.

۲۱ مهر ۱۴۰۱