چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۵:۲۸:۱۰

احزاب و گروه‌های سیاسی استان موضع صریح خود نسبت به وقایع اخیر را اعلام نمایند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در شورای اطلاع رسانی استان از احزاب، گروه ها، جریان های سیاسی و قانونی و اقلیت ها درخواست کرد که موضع صریح خود نسبت به وقایع اخیر را اعلام نمایند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در شورای اطلاع رسانی استان از احزاب، گروه ها، جریان های سیاسی و قانونی و اقلیت ها درخواست کرد که موضع صریح خود نسبت به وقایع اخیر را اعلام نمایند.

۱۹ مهر ۱۴۰۱