یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۴۲:۱۵

احیای بافت تاریخی میدان امام (ره) اصفهان با مشارکت حداکثری مردم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در کمیسیون ماده ۵، بر لزوم حفظ بافت تاریخی بعنوان هویت شهر اصفهان تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در کمیسیون ماده ۵، بر لزوم حفظ بافت تاریخی بعنوان هویت شهر اصفهان تاکید کرد.

۲ اسفند ۱۴۰۱