سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۵۷:۴۰

ادامه برنامه‌ سفر شهرستانی استاندار اصفهان در شهرستان جرقویه

بیست‌وچهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان در شهرستان جرقویه در حال برگزاری است.

بیست‌وچهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان در شهرستان جرقویه در حال برگزاری است.

۳۰ شهریور ۱۴۰۲