پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۱۶:۱۳

ارتقای ۱۸ پله ای شاخص کسب و کار استان نشان دهنده استقبال از سرمایه گذاران در اصفهان است

استاندار اصفهان گفت: ارتقای ۱۸ پله ای بهبود شاخص فضای کسب و کار در استان نشان می دهد که برخلاف رویه گذشته با اقدامات انجام شده، استان اصفهان دوستدار سرمایه گذار و مستقبل از سرمایه‌گذاران است.

استاندار اصفهان گفت: ارتقای ۱۸ پله ای بهبود شاخص فضای کسب و کار در استان نشان می دهد که برخلاف رویه گذشته با اقدامات انجام شده، استان اصفهان دوستدار سرمایه گذار و مستقبل از سرمایه‌گذاران است.

۲۷ بهمن ۱۴۰۱