شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۱۸:۲۹

از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون؛ ۸ مجموعه ورزشی جدید در شهرستان شاهین شهر و میمه افتتاح شده است

استاندار اصفهان در جریان سفر به شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون ۸ مجموعه ورزشی جدید به سرانه ورزشی شهرستان شاهین شهر و میمه افزوده شده است.

استاندار اصفهان در جریان سفر به شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون ۸ مجموعه ورزشی جدید به سرانه ورزشی شهرستان شاهین شهر و میمه افزوده شده است.

۱۱ آبان ۱۴۰۲