یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۰۰:۵۳

از تأکید استاندار اصفهان به افزایش سهمیه جذب نیروی متخصص در ادارات استان تا ضرورت حضور نخبگان در حکمرانی

دکتر مرتضوی گفت: نوبت به این رسیده که راه اندازی حکمرانی عالمانه استان از مصوبات نشست شورای اداری استان قرار گیرد تا در ادامه مسیر از ظرفیت نخبگان در بخش های مختلف بهره مند شویم.

دکتر مرتضوی گفت: نوبت به این رسیده که راه اندازی حکمرانی عالمانه استان از مصوبات نشست شورای اداری استان قرار گیرد تا در ادامه مسیر از ظرفیت نخبگان در بخش های مختلف بهره مند شویم.

۶ بهمن ۱۴۰۱