شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۲۵:۳۲

از تسهیل گیری و رصد بانک ها در ارائه تسهيلات تا اخطار به بانک های خصوصی، در کمیسیون هماهنگی بانک های استان

کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان با حضور استاندار و با بررسی عملکرد بانک ها در بخش های مختلف تسهیلاتی برگزار شد.

کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان با حضور استاندار و با بررسی عملکرد بانک ها در بخش های مختلف تسهیلاتی برگزار شد.

۹ آبان ۱۴۰۲