چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۴:۲۹:۱۱

استانداری اصفهان،

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از تمدید طرح شناورسازی ساعت کاری ادرات در شهر اصفهان تا پایان فصل پاییز خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از تمدید طرح شناورسازی ساعت کاری ادرات در شهر اصفهان تا پایان فصل پاییز خبر داد.

۲۷ مهر ۱۴۰۱
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مملکت ما پشتیبان و ریشه های محکمی دارد که دشمن با خیال خام تصور می کند می تواند بر ریشه های مستحکم ما تیشه بزند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مملکت ما پشتیبان و ریشه های محکمی دارد که دشمن با خیال خام تصور می کند می تواند بر ریشه های مستحکم ما تیشه بزند.

۲۶ مهر ۱۴۰۱