سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۰۳:۵۳

استاندار اصفهان:آرمان شهر اسلامی مقدمه شهر توحیدی است

استاندار اصفهان با برشمردن مولفه های آرمان شهر اسلامی، این شهر را مقدمه شهر توحیدی دانست.

استاندار اصفهان با برشمردن مولفه های آرمان شهر اسلامی، این شهر را مقدمه شهر توحیدی دانست.

۳ آذر ۱۴۰۱