چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۰۹:۵۷

استاندار اصفهان:احیا و مرمت بافت تاریخی با برنامه مشخص و نگاه به آینده انجام شود

دکتر مرتضوی گفت: اصل برنامه و احیای بافت تاریخی یقینا مورد تایید است اما بایستی برای ادامه مسیر و احیای واقعی بافت برنامه مشخص با نگاه به آینده داشته باشیم.

دکتر مرتضوی گفت: اصل برنامه و احیای بافت تاریخی یقینا مورد تایید است اما بایستی برای ادامه مسیر و احیای واقعی بافت برنامه مشخص با نگاه به آینده داشته باشیم.

۷ اسفند ۱۴۰۱