یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۰۰:۳۳

استاندار اصفهان:اداره کل استاندارد به صورت جدی به حوزه ارزیابی و کنترل کیفی مصالح ساختمانی ورود کند

دکتر مرتضوی گفت: باتوجه به اهمیت حوزه مصالح ساختمانی که به صورت مستقیم با زندگی مردم سروکار دارد ظرف مدت یک ماه کمیته‌ای ذیل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و فرایند ورود جدی اداره کل استاندارد به این حوزه پیش‌بینی شود.

دکتر مرتضوی گفت: باتوجه به اهمیت حوزه مصالح ساختمانی که به صورت مستقیم با زندگی مردم سروکار دارد ظرف مدت یک ماه کمیته‌ای ذیل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و فرایند ورود جدی اداره کل استاندارد به این حوزه پیش‌بینی شود.

۳۰ فروردین ۱۴۰۲