پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۴۶:۰۵

استاندار اصفهان:اردوی راهیان پیشرفت فرصتی مناسب برای آشنایی نسل جدید با پیشینه های هویتی است

استاندار اصفهان اردوی راهیان پیشرفت را فرصت و بستری مناسب جهت آشنایی نسل جدید با پیشینه های هویتی و دستاوردهای مختلف ایران اسلامی دانست.

استاندار اصفهان اردوی راهیان پیشرفت را فرصت و بستری مناسب جهت آشنایی نسل جدید با پیشینه های هویتی و دستاوردهای مختلف ایران اسلامی دانست.

۱۴ آذر ۱۴۰۱