چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۳۰:۰۵

استاندار اصفهان:اصفهان به الگویی موفق در زمینه صادرات به روسیه تبدیل شود

دکتر سیدرضا مرتضوی گفت: بایستی اصفهان را به عنوان الگویی موفق در کشور در زمینه صادرات به روسیه تبدیل کنیم.

دکتر سیدرضا مرتضوی گفت: بایستی اصفهان را به عنوان الگویی موفق در کشور در زمینه صادرات به روسیه تبدیل کنیم.

۵ دی ۱۴۰۱