سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۵۲:۵۵

استاندار اصفهان:اقامه و حیات احکام الهی و سلامت جامعه به قوام امر به معروف و نهی از منکر است

استاندار اصفهان گفت:اقامه و حیات احکام الهی و سلامت جامعه به قوام امر به معروف و نهی از منکر است.

استاندار اصفهان گفت:اقامه و حیات احکام الهی و سلامت جامعه به قوام امر به معروف و نهی از منکر است.

۲۴ مرداد ۱۴۰۲