چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۰۲:۲۰

استاندار اصفهان:باید با نظارت مستمر بر تولید و توزیع، از افزایش بی ضابطه قیمت مواد پروتئینی جلوگیری کرد

استاندار اصفهان در هفتاد و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان با تأکید بر لزوم نظارت و پایش مستمر در زمینه تولید و توزیع مواد پروتیینی بر پیشگیری از افزایش نامناسب و بی ضابطه قیمت این اقلام تأکید کرد.

استاندار اصفهان در هفتاد و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان با تأکید بر لزوم نظارت و پایش مستمر در زمینه تولید و توزیع مواد پروتیینی بر پیشگیری از افزایش نامناسب و بی ضابطه قیمت این اقلام تأکید کرد.

۳۱ تیر ۱۴۰۱