سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
۲۳:۱۴:۳۸

استاندار اصفهان:با سرعت گرفتن طرح های انتقال آب از دریا و منابع جنوب استان، آب دریا تا یکسال آینده به اصفهان می رسد/ دغدغه آب اصفهان در سطح ملی و اینک روی میز رییس جمهور است

استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات متعدد صورت گرفته به منظور مدیریت منابع و مصارف آب طی یکسال گذشته، به طرح جزییاتی از طرح های انتقال آب به اصفهان به منظور احیای زاینده پرداخت.

استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات متعدد صورت گرفته به منظور مدیریت منابع و مصارف آب طی یکسال گذشته، به طرح جزییاتی از طرح های انتقال آب به اصفهان به منظور احیای زاینده پرداخت.

۲۳ آبان ۱۴۰۱