سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۴۲:۲۳

استاندار اصفهان:برای افزایش بهره‌وری در استان، ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های جدید به پشتیبانی سرمایه‌گذاری‌های موجود استان بیاید

دکتر مرتضوی گفت: هدف این است برخی سرمایه‌گذاری‌های جدید به پشتیبانی از سرمایه‌گذاری موجود بیاید، اینگونه شاهد افزایش بهره‌وری در واحدهای استان خواهیم بود.

دکتر مرتضوی گفت: هدف این است برخی سرمایه‌گذاری‌های جدید به پشتیبانی از سرمایه‌گذاری موجود بیاید، اینگونه شاهد افزایش بهره‌وری در واحدهای استان خواهیم بود.

۲۴ تیر ۱۴۰۲