سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۰۲:۱۲

استاندار اصفهان:برنامه‌های هفته دولت با رویکرد و پیوست مردمی، برنامه‌ریزی و اجرا شود

استاندار اصفهان گفت: در برنامه‌های هفته دولت نگاه مردمی بعنوان یک پیوست اساسی مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار اصفهان گفت: در برنامه‌های هفته دولت نگاه مردمی بعنوان یک پیوست اساسی مورد توجه قرار بگیرد.

۲۴ مرداد ۱۴۰۲