جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۴۶:۱۵

استاندار اصفهان:بسته پیشنهادی راهکارهای برون رفت از مشکلات نهضت ملی مسکن آماده و ارائه گردد

دکتر مرتضوی گفت: دولت آماده دریافت پیشنهاد و راهکارهای استان‌ها بالاخص استان اصفهان در زمینه نهضت ملی مسکن است، از این رو بسته پیشنهادی ظرف روزهای آینده تنظیم و تدوین شود تا با ارائه به سطح ملی در راستای کاهش مشکلات این حوزه در کشور قدم موثری برداریم.

دکتر مرتضوی گفت: دولت آماده دریافت پیشنهاد و راهکارهای استان‌ها بالاخص استان اصفهان در زمینه نهضت ملی مسکن است، از این رو بسته پیشنهادی ظرف روزهای آینده تنظیم و تدوین شود تا با ارائه به سطح ملی در راستای کاهش مشکلات این حوزه در کشور قدم موثری برداریم.

۲۳ اسفند ۱۴۰۱