پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۳۴:۳۹

استاندار اصفهان:بسیاری از مسائل استان غیرقابل تفکیک و اثرپذیر از تصمیمات ملی است

دکتر مرتضوی گفت: بسیاری از تصمیمات ما در بخش‌های مختلف متأثر از تصمیمات ملی است و نمی‌توانیم در استان مدیریت همه جانبه‌ای داشته باشیم.

دکتر مرتضوی گفت: بسیاری از تصمیمات ما در بخش‌های مختلف متأثر از تصمیمات ملی است و نمی‌توانیم در استان مدیریت همه جانبه‌ای داشته باشیم.

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲