پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۳۷:۵۶

استاندار اصفهان:بهترین پاسخ به مردم قدرشناس ایران، خدمت خالصانه و با تمام توان است

دکتر مرتضوی گفت: بهترین پاسخ به مردم قدرشناس ایران زمین این است که با تمام توان و اراده به عرصه خدمت رسانی وارد شویم و لحظاتی که خداوند در اختیار همه ما قرار داده تا به مردم خدمت کنیم را قدر بدانیم.

دکتر مرتضوی گفت: بهترین پاسخ به مردم قدرشناس ایران زمین این است که با تمام توان و اراده به عرصه خدمت رسانی وارد شویم و لحظاتی که خداوند در اختیار همه ما قرار داده تا به مردم خدمت کنیم را قدر بدانیم.

۲۳ بهمن ۱۴۰۱