سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۲۸:۳۳

استاندار اصفهان:ترویج فرهنگ ایثار در جامعه، رمز بقا و حفظ نظام است

دکتر مرتضوی گفت: ترویج، توسعه و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت یک وظیفه و مأموریت اداری سازمانی نیست بلکه ضرورتی برای حیات اسلام و مکتب تشییع در سرزمین ما است.

دکتر مرتضوی گفت: ترویج، توسعه و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت یک وظیفه و مأموریت اداری سازمانی نیست بلکه ضرورتی برای حیات اسلام و مکتب تشییع در سرزمین ما است.

۲۴ خرداد ۱۴۰۲