چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۵:۲۵:۴۲

استاندار اصفهان:تلاش برای عدم مشارکت مردم در انتخابات راهبرد دشمن است که نباید در داخل دنبال گردد

استاندار اصفهان گفت: اگر به مواضع دشمن درباره انتخابات انجام شده در جمهوری نگاه کنیم، می‌بینیم یکی از راهبردهای اساسی دشمن برای ضربه زدن به انتخابات، تلاش برای عدم حضور و مشارکت بوده و قطعاً آن چیزی که دشمن دنبال می‌کند و می‌خواهد را ما نباید دنبال کنیم.

استاندار اصفهان گفت: اگر به مواضع دشمن درباره انتخابات انجام شده در جمهوری نگاه کنیم، می‌بینیم یکی از راهبردهای اساسی دشمن برای ضربه زدن به انتخابات، تلاش برای عدم حضور و مشارکت بوده و قطعاً آن چیزی که دشمن دنبال می‌کند و می‌خواهد را ما نباید دنبال کنیم.

۱۳ تیر ۱۴۰۲